среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie oprócz szczególnych wypadków.

Budowa plotki Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Balustrady z plastyku na plot i bramę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady PCV na plot i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu a także proponowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane ploty z PCV na plot i bramkę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak projektowane plotki z PCV na plot i furtę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий